×
خرید
مدل سه بعدی حمل و نقل پک 1
30,000 تومان

مدل سه بعدی حمل و نقل پک ۱ در سینما فوردی (Cinema 4d)

دانلود مدل سه بعدی آماده حمل و نقل در تردی مکس از پیش مدل شده در موتور رندر وی ری کاربرد بسیاری […]

خرید
مدل سه بعدی مجموعه صندلی
30,000 تومان

مدل سه بعدی مجموعه صندلی در اسکیچاپ (Sketchup)

فایل مدل سه بعدی مجموعه صندلی آماده از پیش ساخته شده در معماری و انیمیشن سازی کاربرد بسیاری دارد زمانی که از […]

خرید
مدل سه بعدی زره
30,000 تومان

مدل سه بعدی زره در تردی مکس و وی ری (۳d max & V.ray)

دانلود مدل سه بعدی آماده زره در تردی مکس از پیش مدل شده در موتور رندر وی ری کاربرد بسیاری دارد زمانی […]

خرید
مدل سه بعدی شوالیه
30,000 تومان

مدل سه بعدی شوالیه در تردی مکس و وی ری (۳d max & V.ray)

دانلود مدل سه بعدی آماده شوالیه در تردی مکس از پیش مدل شده در موتور رندر وی ری کاربرد بسیاری دارد زمانی […]

خرید
مدل سه بعدی زامبی
30,000 تومان

مدل سه بعدی زامبی در تردی مکس و وی ری (۳d max & V.ray)

دانلود مدل سه بعدی آماده زامبی در تردی مکس از پیش مدل شده در موتور رندر وی ری کاربرد بسیاری دارد زمانی […]

خرید
مدل سه بعدی زن جنگجو
30,000 تومان

مدل سه بعدی زن جنگجو در تردی مکس و وی ری (۳d max & V.ray)

دانلود مدل سه بعدی آماده زن جنگجو در تردی مکس از پیش مدل شده در موتور رندر وی ری کاربرد بسیاری دارد […]

خرید
مدل سه بعدی تانک
30,000 تومان

مدل سه بعدی تانک در تردی مکس و وی ری (۳d max & V.ray)

دانلود مدل سه بعدی آماده تانک در تردی مکس از پیش مدل شده در موتور رندر وی ری کاربرد بسیاری دارد زمانی […]

دانلود
مدل سه بعدی هواپیمای جت
رایگان

مدل سه بعدی هواپیمای جت در تردی مکس و وی ری (۳d max & V.ray)

دانلود مدل سه بعدی آماده هواپیمای جت در تردی مکس از پیش مدل شده در موتور رندر وی ری کاربرد بسیاری دارد […]

خرید
آبجکت کانتینر در تردی مکس
30,000 تومان

آبجکت کانتینر در تردی مکس و وی ری (۳d max & V.ray)

دانلود آبجکت آماده کانتینر در تردی مکس از پیش مدل شده در موتور رندر وی ری کاربرد بسیاری دارد زمانی که از […]

خرید
آبجکت چادر صحرایی در تردی مکس
30,000 تومان

آبجکت چادر صحرایی در تردی مکس و وی ری (۳d max & V.ray)

دانلود آبجکت آماده چادر صحرایی در تردی مکس از پیش مدل شده در موتور رندر وی ری کاربرد بسیاری دارد زمانی که […]

خرید
آبجکت دید پول در مایا
30,000 تومان

آبجکت دید پول در مایا و وی ری (Maya & V.ray)

دانلود آبجکت آماده دید پول در مایا از پیش مدل شده در موتور رندر وی ری کاربرد بسیاری دارد زمانی که از […]

خرید
آبجکت پرچم
30,000 تومان

آبجکت پرچم در تردی مکس و وی ری (۳d max & V.ray)

دانلود آبجکت آماده پرچم از پیش مدل شده معماری در تردی مکس و موتور رندر وی ری کاربرد بسیاری دارد زمانی که […]

ادامه توضیحات