×
خرید
مدل سه بعدی سبزیجات پک 1
30,000 تومان

مدل سه بعدی سبزیجات پک ۱ در تردی مکس و وی ری (۳d max & V.ray)

دانلود مدل سه بعدی آماده سبزیجات پک ۱ در تردی مکس از پیش مدل شده در موتور رندر وی ری کاربرد بسیاری […]

خرید
مدل سه بعدی میوه
30,000 تومان

مدل سه بعدی میوه در تردی مکس و وی ری (۳d max & V.ray)

دانلود مدل سه بعدی آماده میوه در تردی مکس از پیش مدل شده در موتور رندر وی ری کاربرد بسیاری دارد زمانی […]

خرید
مدل سه بعدی مرغ سوخاری
30,000 تومان

مدل سه بعدی مرغ سوخاری در تردی مکس و وی ری (۳d max & V.ray)

دانلود مدل سه بعدی آماده مرغ سوخاری در تردی مکس از پیش مدل شده در موتور رندر وی ری کاربرد بسیاری دارد […]

خرید
آبجکت گوشت در تردی مکس
30,000 تومان

آبجکت گوشت در تردی مکس و وی ری (۳d max & V.ray)

دانلود آبجکت آماده گوشت در تردی مکس از پیش مدل شده در موتور رندر وی ری کاربرد بسیاری دارد زمانی که از […]

خرید
آبجکت میوه و شامپاین در تردی مکس
30,000 تومان

آبجکت میوه و شامپاین در تردی مکس و وی ری (۳d max & V.ray)

دانلود آبجکت آماده میوه و شامپاین در تردی مکس از پیش مدل شده در موتور رندر وی ری کاربرد بسیاری دارد زمانی […]

خرید
آبجکت میوه
30,000 تومان

آبجکت میوه در کورونا و وی ری (Corona & V.ray)

دانلود آبجکت آماده میوه از پیش مدل شده در تردی مکس و موتور رندر کورونا و وی ری کاربرد بسیاری دارد زمانی […]

ادامه توضیحات