×
خرید
دانلود مدل سه بعدی تجهیزات دندانپزشکی
31,500 تومان

دانلود مدل سه بعدی تجهیزات دندانپزشکی

مدل سه بعدی تجهیزات دندانپزشکی در این سری ما برای شما عزیزان دانلود مدل سه بعدی تجهیزات داندانپزشکی را به همراه تکسچر […]

خرید
دانلود مدل سه بعدی آناتومی بدن زن و مرد
31,500 تومان

دانلود مدل سه بعدی آناتومی بدن زن و مرد سری دوم

مدل سه بعدی آناتومی بدن زن و مرد در این سری ما برای شما عزیزان دانلود آبجکت آناتومی بدن انسان از این […]

خرید
دانلود مدل سه بعدی دهان انسان
18,500 تومان

دانلود مدل سه بعدی دهان انسان سری اول

مدل سه بعدی دهان انسان – Photorealistic human mouth در این سری ما برای شما عزیزان دانلود آبجکت دهان،مدل سه بعدی انسان […]

خرید
دانلود مدل سه بعدی آناتومی بدن زن و مرد
18,500 تومان

دانلود مدل سه بعدی آناتومی بدن زن و مرد سری اول

مدل سه بعدی آناتومی بدن زن و مرد سری اول – zbrush – 3DScan – Female and Male Ecorche Bundle در این […]

خرید
دانلود پک مدل سه بعدی لوازم بیمارستان
18,500 تومان

دانلود پک مدل سه بعدی لوازم بیمارستان سری اول

پک مدل سه بعدی لوازم بیمارستان سری اول – Medical_Devices_Collection در این سری ما برای شما عزیزان دانلود لوازم بیمارستان،آبجکت لوازم بیمارستان،مدل […]

خرید
مدل سه بعدی تخت بیمارستان 1
18,500 تومان

مدل سه بعدی تخت بیمارستان ۱ در تردی مکس و وی ری (۳d max & V.ray)

دانلود مدل سه بعدی آماده تخت بیمارستان ۱ در تردی مکس از پیش مدل شده در موتور رندر وی ری کاربرد بسیاری […]

خرید
مدل سه بعدی انسان 4
18,500 تومان

مدل سه بعدی انسان ۴ در تردی مکس و وی ری (۳d max & V.ray)

دانلود مدل سه بعدی آماده انسان ۴ در تردی مکس از پیش مدل شده در موتور رندر وی ری کاربرد بسیاری دارد […]

خرید
مدل سه بعدی اتاق بیمارستان
18,500 تومان

مدل سه بعدی اتاق بیمارستان در تردی مکس و وی ری (۳d max & V.ray)

دانلود مدل سه بعدی آماده اتاق بیمارستان در تردی مکس از پیش مدل شده در موتور رندر وی ری کاربرد بسیاری دارد […]

خرید
مدل سه بعدی جنازه
18,500 تومان

مدل سه بعدی جنازه در تردی مکس و وی ری (۳d max & V.ray)

دانلود مدل سه بعدی آماده جنازه در تردی مکس از پیش مدل شده در موتور رندر وی ری کاربرد بسیاری دارد زمانی […]

خرید
مدل سه بعدی انسان مریض
18,500 تومان

مدل سه بعدی انسان مریض در تردی مکس و وی ری (۳d max & V.ray)

دانلود مدل سه بعدی آماده انسان مریض در تردی مکس از پیش مدل شده در موتور رندر وی ری کاربرد بسیاری دارد […]

خرید
مدل سه بعدی دکتر
18,500 تومان

مدل سه بعدی دکتر در تردی مکس و وی ری (۳d max & V.ray)

دانلود مدل سه بعدی آماده دکتر در تردی مکس از پیش مدل شده در موتور رندر وی ری کاربرد بسیاری دارد زمانی […]

خرید
18,500 تومان

مدل سه بعدی ویروس کورونا در تردی مکس و وی ری (۳d max & V.ray)

دانلود مدل سه بعدی آماده ویروس کورونا در تردی مکس از پیش مدل شده در موتور رندر وی ری کاربرد بسیاری دارد […]