×
خرید
مدل سه بعدی کانال تاسیسات
30,000 تومان

مدل سه بعدی کانال تاسیسات در تردی مکس و وی ری (۳d max & V.ray)

دانلود مدل سه بعدی آماده کانال تاسیسات در تردی مکس از پیش مدل شده در موتور رندر وی ری کاربرد بسیاری دارد […]

خرید
مدل سه بعدی تایل سقفی
20,000 تومان

مدل سه بعدی تایل سقفی در تردی مکس و وی ری (۳d max & V.ray)

دانلود مدل سه بعدی آماده تایل سقفی در تردی مکس از پیش مدل شده در موتور رندر وی ری کاربرد بسیاری دارد […]

خرید
Ceiling ventilation 1
20,000 تومان

مدل سه بعدی سقف بتن اکسپوز در تردی مکس و وی ری (۳d max & V.ray)

دانلود مدل سه بعدی آماده سقف بتن اکسپوز در تردی مکس از پیش مدل شده در موتور رندر وی ری کاربرد بسیاری […]

خرید
آبجکت آبگرمکن در تردی مکس
30,000 تومان

آبجکت آبگرمکن در تردی مکس و وی ری (۳d max & V.ray)

دانلود آبجکت آماده آبگرمکن در تردی مکس از پیش مدل شده در موتور رندر وی ری کاربرد بسیاری دارد زمانی که از […]

خرید
آبجکت کپسول آتش نشانی
20,000 تومان

آبجکت کپسول آتش نشانی در تردی مکس و کورونا (۳d max & Corona)

دانلود آبجکت آماده کپسول آتش نشانی از پیش مدل شده در تردی مکس و موتور رندر کورونا کاربرد بسیاری دارد زمانی که […]

خرید
آبجکت آماده کانال و مجرای 1
20,000 تومان

آبجکت آماده کانال و مجرای ۱ در تردی مکس و وی ری (۳d max & V.ray)

دانلود آبجکت آماده کانال و مجرای ۱ از پیش مدل شده معماری در تردی مکس و موتور رندر وی ری کاربرد بسیاری […]

خرید
مدل سه بعدی آسانسور
20,000 تومان

آبجکت آماده Elevator در تردی مکس و وی ری (۳d max & v.ray)

دانلود آبجکت آماده Elevator از پیش مدل شده معماری در تردی مکس و موتور رندر وی ری کاربرد بسیاری دارد زمانی که […]