×
خرید
دانلود مدل سه بعدی سقف صنعتی
30,000 تومان

دانلود مدل سه بعدی سقف صنعتی سری چهارم

مدل سه بعدی سقف صنعتی در این سری ما برای شما عزیزان دانلود مدل سه بعدی سقف صنعتی،آبجکت سقف صنعتی در تری […]

خرید
دانلود آبجکت لوازم آتش نشانی
20,000 تومان

دانلود آبجکت لوازم آتش نشانی سری اول

آبجکت لوازم آتش نشانی سری اول – Fireproof_Cabinets در این سری ما برای شما عزیزان دانلود لوازم آتش نشانی،مدل سه بعدی لوازم […]

خرید
مدل سه بعدی کانال تاسیسات
30,000 تومان

مدل سه بعدی کانال تاسیسات در تردی مکس و وی ری (۳d max & V.ray)

دانلود مدل سه بعدی آماده کانال تاسیسات در تردی مکس از پیش مدل شده در موتور رندر وی ری کاربرد بسیاری دارد […]

خرید
مدل سه بعدی تایل سقفی
20,000 تومان

مدل سه بعدی تایل سقفی در تردی مکس و وی ری (۳d max & V.ray)

دانلود مدل سه بعدی آماده تایل سقفی در تردی مکس از پیش مدل شده در موتور رندر وی ری کاربرد بسیاری دارد […]

خرید
Ceiling ventilation 1
20,000 تومان

مدل سه بعدی سقف بتن اکسپوز در تردی مکس و وی ری (۳d max & V.ray)

دانلود مدل سه بعدی آماده سقف بتن اکسپوز در تردی مکس از پیش مدل شده در موتور رندر وی ری کاربرد بسیاری […]

خرید
آبجکت آبگرمکن در تردی مکس
30,000 تومان

آبجکت آبگرمکن در تردی مکس و وی ری (۳d max & V.ray)

دانلود آبجکت آماده آبگرمکن در تردی مکس از پیش مدل شده در موتور رندر وی ری کاربرد بسیاری دارد زمانی که از […]

خرید
آبجکت کپسول آتش نشانی
20,000 تومان

آبجکت کپسول آتش نشانی در تردی مکس و کورونا (۳d max & Corona)

دانلود آبجکت آماده کپسول آتش نشانی از پیش مدل شده در تردی مکس و موتور رندر کورونا کاربرد بسیاری دارد زمانی که […]

خرید
آبجکت آماده کانال و مجرای 1
20,000 تومان

آبجکت آماده کانال و مجرای ۱ در تردی مکس و وی ری (۳d max & V.ray)

دانلود آبجکت آماده کانال و مجرای ۱ از پیش مدل شده معماری در تردی مکس و موتور رندر وی ری کاربرد بسیاری […]

خرید
مدل سه بعدی آسانسور
20,000 تومان

آبجکت آماده Elevator در تردی مکس و وی ری (۳d max & v.ray)

دانلود آبجکت آماده Elevator از پیش مدل شده معماری در تردی مکس و موتور رندر وی ری کاربرد بسیاری دارد زمانی که […]