×
دانلود
Textuer
رایگان

Textuer در تردی مکس و وی ری (۳d max & v.ray)

پک آماده تکسچر از پیش ساخته شده معماری در تردی مکس و موتور رندر وی ری کاربرد بسیاری دارند زمانی که از […]

خرید
تکسچر
30,000 تومان

تکسچر در تردی مکس و وی ری (۳d max & v.ray)

پک آماده تکسچر از پیش ساخته شده معماری در تردی مکس و موتور رندر وی ری کاربرد بسیاری دارند زمانی که از […]

خرید
مدل سه بعدی صلیب
20,000 تومان

آبجکت آماده صلیب در تردی مکس و وی ری (۳d max & v.ray)

دانلود آبجکت آماده صلیب از پیش مدل شده معماری در تردی مکس و موتور رندر وی ری کاربرد بسیاری دارد زمانی که […]

خرید
مدل سه بعدی کاراکتر
20,000 تومان

آبجکت آماده کاراکتر استخر در تردی مکس و وی ری (۳d max & v.ray)

دانلود آبجکت آماده کاراکتر استخر از پیش مدل شده معماری در تردی مکس و موتور رندر وی ری کاربرد بسیاری دارد زمانی […]

خرید
آبجکت صندلی انتظار
50,000 تومان

آبجکت آماده صندلی انتظار در تردی مکس و وی ری (۳d max & v.ray)

دانلود آبجکت آماده صندلی انتظار از پیش مدل شده معماری در تردی مکس و موتور رندر وی ری کاربرد بسیاری دارد زمانی […]

خرید
آبجکت موتور
30,000 تومان

آبجکت آماده موتور مسابقه در تردی مکس و وی ری (۳d max & v.ray)

دانلود آبجکت آماده Motorcycle از پیش مدل شده معماری در تردی مکس و موتور رندر وی ری کاربرد بسیاری دارد زمانی که […]

خرید
مدل سه بعدی زن
20,000 تومان

آبجکت آماده کاراکتر زن در تردی مکس و وی ری (۳d max & v.ray)

دانلود آبجکت آماده سه بعدی زن از پیش مدل شده معماری در تردی مکس و موتور رندر وی ری کاربرد بسیاری دارد […]

خرید
مدل سه بعدی ساعت مچی
20,000 تومان

آبجکت آماده ساعت مچی در تردی مکس و کورونا (۳d max & v.ray)

دانلود آبجکت آماده ساعت مچی از پیش مدل شده معماری در تردی مکس و موتور رندر کورونا کاربرد بسیاری دارد زمانی که […]

خرید
آبجکت آباژور کلاسیک
20,000 تومان

آبجکت آماده Classic lamps در تردی مکس و وی ری (۳d max & v.ray)

دانلود آبجکت آماده classic lamps از پیش مدل شده معماری در تردی مکس و موتور رندر وی ری کاربرد بسیاری دارد زمانی […]

خرید
40,000 تومان

پک آماده متریال V.ray در تردی مکس و وری (۳d max & v.ray)

پک آماده متریال V.ray از پیش ساخته شده معماری در تردی مکس و موتور رندر وری کاربرد بسیاری دارند زمانی که از […]

خرید
نورهای هالوژنی آماده ای ی اس
20,000 تومان

نورهای هالوژنی آماده ای ی اس در تردی مکس و وی ری (۳d max & v.ray)

نورهای هالوژنی آماده ای ی اس از پیش طراحی شده معماری در تردی مکس و موتور رندر وی ری کاربرد بسیاری دارند […]

خرید
نورهای هالوژن
20,000 تومان

نورهای آماده Ies در تردی مکس و وی ری (۳d max & v.ray)

نورهای آماده Ies از پیش طراحی شده معماری در تردی مکس و موتور رندر وی ری کاربرد بسیاری دارند زمانی که از […]