نحوه ایجاد کردن نور شب در وی ری

نحوه ایجاد کردن نور شب در وی ری

یکی از محبوبتربن و پرطرفدارترین رندر در موتور رندر v.ray رندر شب می باشد. که در رندر به جای روشن شدن با نور خورشید یا آسمان ، با چراغ های داخلی و خارجی و سایر اجسامی که در صحنه نورها را منعکس میکنند، روشن میشود.رندر شب به دلیل

متفاوت بودن منابع نور،زمان رندر را بالا می برد و کاری نسبتا سخت و پر از نکته است.

در گام اول :

v.ray sun را انتخاب می کنیم و در جای دلخواهی که میخواهیم نور ایجاد شود را می زنیم.

تنظیمات مربوط به v.ray sun را انجام می دهیم یکی باید شدت نور intensity multiplier را صفر در نظر بگیریم و invisible را تیک بزنیم تا نور مخفی شود و در رندر دیده نشود.

نحوه ایجاد کردن نور شب در وی ری

گام دوم نور شب در وی ری :

تنظیمات رنگ نور شب را باید در در تنظیمات اعمال کنیم با زدن دکمه F10 از روی کیبورد پنجره وی ری برای ما نمایش داده می شود. با گزینه Environment را انتخاب کنیم و در زیر شاخه آن Color را به رنگ سرمه ای تغییر دهیم.

نحوه ایجاد کردن نور شب در وی ری

نور شب در وی ری

نور شب در وی ری

گام سوم نور شب در وی ری :

همان رنگ سرمه ای را با زدن دکمه 8 خالی کیبورد گزینه Environment را انتخاب و Color آن را تغییر دهیم.

نحوه ایجاد کردن نور شب در وی ری

گام چهارم نور شب در وی ری :

وقتی تنظیمات نور شب را اعمال کردیم باید چراغ های داخل ساختمان و بیرون ساختمان ( زیر چراغ های پیاده رو ) را ایجاد کنیم که اون هم به سلیقه خودتون بستگی داره

بعد دوربین را جاگذاری می کنیم و شروع به رندرگیری از زاویه های مختلف میکنیم.

نحوه ایجاد کردن نور شب در وی ری

این رندر پایین نمونه کاری که خودم ازش رندر گرفتم

این مطلب و آموزش توسط گروه سی جی تردی اس جمع آوری شده است.

داده رایا

18 مطلب منتشر شده

درباره این مطلب نظر دهید !